Advies

Wmo

Wat is de juiste rolstoel voor deze persoon? Hoe kan de woning het best aangepast worden? Is deze offerte voor aanpassing van de woning wel reŽel? Hoeveel uren hulp bij het huishouden zijn nodig?

 

Tijdens een huisbezoek wordt de benodigde informatie verzameld om de mogelijkheden en beperkingen van de cliŽnt helder in beeld te kunnen brengen. Vervolgens wordt een functioneel programma van eisen voor de voorziening of aanpassing opgesteld. In dit programma van eisen staat wat de cliŽnt moet, kan en wil met de voorziening. Eisen en wensen worden onderscheiden. Vervolgens wordt de goedkoopste adequate (compenserende) oplossing gekozen.


Als er sprake is van een specifiek probleem dat verder begeleiding behoeft, dan zorgt Kalkman Voorzieningenexpertise daarvoor. Denk bijvoorbeeld aan complexe zitproblematiek of complexe aanpassingen in de woning. In dit laatste geval kunnen de offertes voor woningaanpassing beoordeeld worden door  Kalkman Voorzieningenexpertise.


Als mensen een verzoek voor hulp bij het huishouden indienen kan er een gedegen advies worden gegeven, waarbij de cliŽnt duidelijke uitleg krijgt over het aantal geadviseerde uren hulp bij het huishouden.


AWBZ /  Zorgverzekeringswet

Is er recht op een voorziening zoals begeleiding of persoonlijke verzorging? Is het advies dat gegeven is wel juist?


Soms is er hulp bij de persoonlijke verzorging ( bijvoorbeeld wassen en aankleden, toiletbezoek, transfers in en uit het bed) nodig. Misschien is er ook verpleging nodig in de thuissituatie (bijvoorbeeld wondverzorging, insuline toedienen). Of wellicht is opname in een verzorgingshuis of verpleeghuis de beste oplossing.

Wij stellen indicatie en geven een duidelijk overzicht van de benodigde uren hulp.


WIA/Wajong

Hoe kan de werkplek het best worden aangepast? Is er recht op een jobcoach en voor hoeveel uren?


Werken is gezond. Maar niet altijd mogelijk voor mensen met een beperking. Veelal worden deze mensen in staat gesteld te werken als zij maar over de juiste voorzieningen op de werkvloer beschikken. Soms kunnen de werkzaamheden anders worden ingedeeld zodat de beschikbare energie beter wordt verdeeld over de dag. Een andere inrichting van de werkomgeving kan ook al veel verschil maken. En wat te denken van begeleiding op de werkvloer, zodat de cliŽnt met een beperking toch deel kan nemen aan het arbeidsproces.


In al deze gevallen kan Kalkman Voorzieningenexpertise u van dienst zijn met een helder en  gedegen advies tegen een zeer redelijk tarief.  Relevante jurisprudentie wordt bij de advisering betrokken.